pełnomocnictwo

Czym jest pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo to nic innego, jak upoważnienie lub delegowanie konkretnej osoby do wykonania ściśle określonych czynności. Sytuacja taka może mieć miejsce np. podczas odbioru mieszkania, gdy nowy właściciel np. z powodu ważnego wyjazdu służbowego lub delegacji nie może stawić się osobiście. W tym przypadku należy nieco bliżej przybliżyć sobie dwa kluczowe pojęcia:

  • Mocodawca, czyli osoba która wyznacza drugą osobę do wypełnienia konkretnej czynności.
  • Pełnomocnik, czyli osoba upoważniona do wykonania konkretnej czynności.

Nie sposób nie wspomnieć również o tym, że w przypadku udzielenia pełnomocnictwa możliwe jest określenie terminu ważności, czyli daty w której wygaśnie. W przypadku odwołania pełnomocnictwa konieczne jest zwrócenie kompletu dokumentów przez pełnomocnika. Warto przypomnieć o rodzajach pełnomocnictwa, które wyróżniamy. Jednym z rodzajów jest pełnomocnictwo ogólne, które udzielane jest w formie pisemnej. Jest to pełnomocnictwo do zwykłego zarządu. Nie sposób nie wspomnieć również o pełnomocnictwie rodzajowym, które upoważnia do dokonywania pewnego rodzaju czynności, np. odbioru wyżej wspomnianego mieszkania.  O tym czy odbiór mieszkania przez pełnomocnika jest możliwy, pisaliśmy tutaj. Ostatnim typem pełnomocnictwa jest pełnomocnictwo szczególne, które upoważnia do wykonania jednej konkretnej czynności prawnej, np. podpisania umowy najmu mieszkania lub lokalu użytkowego.

Wiele osób zastanawia się, czy może zostać pełnomocnikiem. Otóż przywilej ten dotyczy osób fizycznych, które posiadają przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Czy pełnomocnictwa udziela się u notariusza?

Udzielenie pełnomocnictwa u notariusza dotyczy np. udzielenia upoważnienia do zawarcia umowy sprzedaży domu lub mieszkania. Przejęcie części udziałów w spółce przy pomocy pełnomocnika również wymagać będzie obecności notariusza. Mieszkańcy Śląska po fachową pomoc, a także szczegóły dotyczące udzielenia zasad pełnomocnictwa otrzymać mogą np. w Kancelarii Notarialnej Alicji Świergot.

Ile kosztuje sporządzenie pełnomocnictwa? W tym przypadku wiele zależy od treści pełnomocnictwa: do jednej czynności – 30 zł netto + VAT, a do kilku czynności – 100 zł netto + VAT.