Kredyt bez zaświadczeń dla firm – czy warto się nim zainteresować?

Praktycznie każde przedsiębiorstwo wymaga dużych nakładów finansowych, jeżeli planuje inwestycje i rozwój. Oczywiście optymalna jest sytuacja, w której możliwe jest finansowanie zarówno potrzeb bieżących firmy (zakupu materiałów i energii, płac pracowników), jak i działań rozwojowych, z własnych środków, wygospodarowanych w toku działalności. Nie zawsze jest to jednak możliwe. Co więcej, wiele podręczników zarządzania zachęca wręcz do sięgnięcia po finansowanie zewnętrzne w celu osiągnięcia większych efektów podjętych inwestycji. Również zwykłe funkcjonowanie firmy wymaga często uzyskania dodatkowych środków, wspierających jej stabilność finansową. Celom tym służą różnego rodzaju kredyty.

Kredyty dla firm – podstawowe informacje

Kredyty dla firm mogą zapewnić zarówno instytucje bankowe, jak i niezależne podmioty, oferujące finansowanie ze środków własnych. Czy warto korzystać z usług tych ostatnich? Wszystko zależy od indywidualnej oceny przedsiębiorcy. Niewątpliwie największą zaletą skorzystania z takiego rozwiązania jest mniejsza ilość formalności, wymaganych do zaciągnięcia zobowiązania.

W przypadku kredytów bankowych konieczne jest bowiem najczęściej przedstawienie:

  • dokumentów dotyczących sytuacji finansowej przedsiębiorstwa (zwykle KPiR),
  • wyciągów bankowych z ostatniego okresu (najczęściej kwartału lub półrocza),
  • zaświadczeń o braku zaległości wobec ZUS i organów fiskalnych.

Powyższe zestawienie nie wyczerpuje listy dokumentów, jakie musi dostarczyć przedsiębiorca, zainteresowany kredytem bankowym. Nie należy więc dziwić się temu, że coraz większe znaczenie mają obecnie inne źródła finansowania potrzeb podmiotów gospodarczych.

Kredyty dla firm oferowane przez przedsiębiorstwa finansowe – czy warto z nich korzystać?

Wobec opisanej powyżej sytuacji kredyt bez zaświadczeń dla firm cieszy się coraz większą popularnością. Oprócz braku konieczności pozyskiwania dokumentów, świadczących o braku zaległości wobec Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, niezaprzeczalnym walorem finansowania tego typu jest jego wysoka elastyczność.

Firmy finansowe nie są bowiem skrępowane wieloma ograniczeniami narzuconymi przez organy, regulujące działanie banków i SKOK-ów. Jest to związane z faktem, że pożyczki oferowane przez nie udzielane są z własnych kapitałów – nie ma więc konieczności podejmowania działań regulacyjnych w celu ochrony interesów właścicieli zgromadzonych w nich depozytów. W rezultacie kredyt bez zaświadczeń dla firm może również zostać udzielony podmiotowi, który według procedury bankowej nie ma zdolności kredytowej lub też nie jest w stanie przedstawić kompletu wymaganych dokumentów.

Wspomniana elastyczność finansowania powoduje również, że w wielu wypadkach finansowanie przedsiębiorstw, oferowane przez instytucje inne niż banki, można uruchomić znacznie szybciej. Bardzo często ma to decydujące znaczenie przy podejmowaniu decyzji o zaciągnięciu kredytu przez dany podmiot gospodarczy.